Begeleid(st)er Arbeidszorg

Functieomschrijving

Arbeidskansen vzw is een overkoepelende vzw waarvan de verschillende projecten als doelstelling hebben om arbeidsplaatsen te scheppen voor personen met onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt. De projecten gaan van opleiding en begeleiding over arbeidszorg, sociale werkplaatsen tot gewone tewerkstelling. Voor ons project Arbeidszorg As zijn wij op zoek naar een begeleid(st)er.

Takenpakket:

 • Begeleiden van de cliënten Arbeidszorg

 • Cliëntendossiers opvolgen

 • Cliënten evalueren i.s.m. trajectbegeleiders

 • Communicatie en overleg met andere afdelingen

 • Communicatie en overleg met collega-begeleiders en verantwoordelijken

 • Overleg met externe partners

 • Opvolgen vergaderingen bevoegde instanties

 • Contacten onderhouden met de opdrachtgevers

 • Contacten onderhouden met de begeleiding van de cliënten

 • Werkadministratie bijhouden

 • Nieuwe opdrachten binnenhalen, opdrachten voorbereiden en opvolgen

 • Meewerken met de cliënten indien nodig

 • ...

Profiel

- Je hebt affiniteit met de doelgroep

- Je bent in het bezit van het vereiste diploma of je bezit een certificaat van de basiscursus 'begeleider op de werkvloer'

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uitwisselen binnen het team of met de partners (individuele projecten, productie, groepssfeer, ...)
 • De productie of dienstverlening plannen en werknemers begeleiden bij het aanleren of uitvoeren van werkzaamheden
 • Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
 • De productie of dienstverlening controleren en wijzigingen aanbrengen in de inrichting van werkposten, het werkritme, ...
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Collectieve informatie over preventie van beroepsrisico's en veiligheid organiseren voor de werknemers
 • Klanten informeren over de status van de bestelling
  Leveringen uitvoeren en facturen opstellen
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
  Bestellingen plaatsen
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • De werking van productie-installaties controleren, eerstelijnsonderhoud uitvoeren of storingen signaleren
 • Vooruitgangs- en oriëntatietrajecten opstellen en opvolgen
 • Werknemers opvolgen in de werksituatie en een vooruitgangs- of oriëntatietraject voorstellen

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress

Aanbod

Afwisselende job in een aangename omgeving

Fulltime job in vast dienstverband

Opleiding op de werkvloer

Vereiste studies

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Orthopedagogie
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Specifieke Lerarenopleiding (D-diploma)
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Sociaal-cultureel werk
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Agogische bijscholing orthopedagogie
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Maatschappelijk werk
 • gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

 • Bilzerweg 88 3665 AS

Waar en hoe solliciteren?

Contact: Mevr. Winten Inge

Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Lees meer →