Geschiedenis

Arbeidskansen vzw is ontstaan vanuit het instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen, in de regio beter gekend als het “Klein Kloosterke”. Dit werd opgericht in 1832 door de Zusters van Liefde en is heden ten dage uitgegroeid tot “Groep Ter Engelen”, een overkoepelende organisatie waar het werk van de Zusters nog altijd wordt voortgezet in de vorm van 3 pijlers: onderwijs, het dienstencentrum (ondersteuning en zorgverlening) en Arbeidskansen vzw (opleiding en tewerkstelling).

Hieronder een overzicht van de initiatieven van Arbeidskansen vzw:

 • 1 juni 1987: Oprichting C.B.O.-Maasland vzw (het huidige G.O.B. Arbeidskansen vzw)

  CBO-Maasland had een erkenning van het toenmalige "Rijksfonds voor Sociale Reclassering" (het huidige Vlaams Fonds) om opleiding in de industriële schoonmaak te verstrekken aan 10 cursisten. De begeleiding werd verzorgd door 2 begeleidsters en 1 directielid. Momenteel worden er jaarlijks een 200-tal cliënten begeleid in diverse opleidingen (zorg, klussen, groendienst, hulp in de grootkeuken, ...) en dit door 12 begeleiders. GOB Arbeidskansen vzw is momenteel een erkend opleidingscentrum door de VDAB. De opleidingen worden vanuit As georganiseerd.

 • 17 oktober 1987: Oprichting Labor Maasland vzw (het huidige Labor Arbeidskansen vzw)

  Omwille van de regelgeving kon niet iedereen terecht bij het CBO. Er werd daarom een nieuw project opgericht, met name Labor Maasland vzw. In eerste instantie werd er enkel confectie gedaan. Vervolgens kwam er een uitbreiding naar licht productiewerk (verpakkingswerkzaamheden). Momenteel is Labor Arbeidskansen vzw een erkende sociale werkplaats, die haar onderkomen vindt in Meeuwen-Gruitrode (eigen bouw sedert 1999) (verpakking) en in Dilsen-Stokkem (eigen bouw sedert 2006) (confectie).

 • 7 oktober 1988: Oprichting Ergon Maasland cvba (het huidige Ergon Arbeidskansen cvba-vso)

  Daar bepaalde werkzaamheden, met name lassen, slijpen en polijsten, ... niet konden uitgevoerd worden binnen de bestaande projecten, werd Ergon Maasland cvba opgericht. Ergon is een toeleveringsbedrijf in de metaalverwerkende sector. Ook zij vinden hun onderkomen in een eigen bouw (sedert 1993), met name op het industrieterrein Leuerbroek in Kinrooi.

 • 29 december 1988: Oprichting De Beemd cvba (opgeslorpt door Ergon Maasland cvba vanaf 1 juli 2013)

 • September 2001: Opstart project arbeidszorg

  Arbeidszorg is een specifieke tewerkstellingsmethodiek, gericht op de meest kwetsbare groep mensen in onze samenleving. Deze personen kunnen omwille van hun problematiek niet, niet meer of nog niet terecht in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Het werk is dan ook volledig aangepast aan hun mogelijkheden en beperkingen. "Maatwerk" staat centraal.

 • 25 oktober 2001: Oprichting Trabajo vzw

  Trabajo vzw stelt voornamelijk doelgroepmedewerkers tewerk die voldoen aan de instapvoorwaarden voor een sociale werkplaats of lokale diensteneconomie. Ook werken er een aantal art. 60'ers en vrijwilligers. De activiteiten situeren zich in Alken, Bilzen en Lanaken en omvatten o.a. de uitbating van activiteitencentra, sociale tavernes en een klusjesdienst. Daarnaast is er de dienst AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) en een tekenacademie (Maaseik).

 • 10 mei 2004: Oprichting Opgeruimd vzw

  Opgeruimd vzw is een erkende dienstenonderneming die huishoudhulp op maat aanbiedt. Ook baten zij momenteel drie strijkwinkels uit (Maaseik, Alken en Borgloon).

 • Februari 2007: Start enclavewerking

  Binnen het project Labor Arbeidskansen vzw werd er gestart met een enclaveproject in samenwerking met het rusthuis St.-Jozef in Munsterbilzen en H. Catharina in Zonhoven. De medewerkers van Labor Arbeidskansen vzw (en hun begeleidsters) zorgen voor extra mankracht binnen het rusthuis en richten zich op de comfortondersteuning van de bewoners.

 • Januari 2007: Start eerste groenploeg Labor Ter Engelen vzw (het huidige Labor Arbeidskansen vzw)

  In samenwerking met de gemeente Bocholt werd een eerste groenploeg opgericht. Vijf doelgroepmedewerkers en hun begeleider verzorgen het domein van het openbaar groen van de gemeente. Momenteel zijn er ook ploegen opgestart in samenwerking met de stad Bree (2) en met de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

 • September 2009: Start project Loopbaanbegleiding

  Als partner binnen het project Jobclick (ESF-project) biedt GOB Arbeidskansen vzw loopbaanbegeleiding aan aan werkenden. Doelstelling is werkenden verder te helpen bij het eventueel zoeken naar meer voldoening in hun job, hen te helpen indien zij toe zijn aan een eventuele nieuwe carrièrestap of hen verder te helpen met eventuele andere vragen over hun loopbaan. Vanaf 1 juli 2013 is het loopbaanlandschap veranderd: VDAB is nu regisseur van de loopbaanbegeleiding in Vlaanderen. GOB Arbeidskansen vzw is gemandateerd als loopbaancentrum en biedt als dusdanig haar diensten aan.

 • 2011: Aankoop voormalige gebouwen "De Kolonie" in As

  De voormalige gebouwen van "De Kolonie" in As werden aangekocht met als bedoeling een aantal van vermelde projecten in onder te brengen en de gebouwen op deze manier een nieuwe bestemming te geven.

 • 2013: Opstart renovatiewerken voormalige gebouwen "De Kolonie"

  Medio 2015 zijn GOB Arbeidskansen vzw, arbeidszorg, de groenploegen van Labor Arbeidskansen vzw en de administratieve- en stafdiensten verhuisd naar As.

 • 2016: Goedkeuring van een aantal tenders

  In 2016 heeft GOB Arbeidskansen vzw ingeschreven op verschillende tenders.

  Het gaat om verschillende tijdelijke uitbestedingsopdrachten (tenders). Een tender is een procedure waarbij door middel van een inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst (of product) te mogen uitvoeren. Gunning van een tender gebeurt op basis van factoren of weging. De inschrijver op de tender met de beste score wordt de opdracht gegund.

  Gunningsfactoren of selectiecriteria zijn vaak de prijs en/of de inhoud van het dossier /kwaliteit. Tenderprincipes worden in verschillende economische processen gebruikt. Tender wordt in het Engels gebruikt voor het Nederlandse begrip aanbesteding.

  Voor een overzicht van de lopende tenders verwijzen we naar https://www.arbeidskansen.be/nl/projecten/opleiding-begeleiding-bemiddeling/esf-projecten  

 • 1 januari 2017: Overname van Team Alken cvba-vso naar Opgeruimd vzw (+/- 50 personeelsleden in het kader van dienstencheques).

 • 1 maart 2017: Overname van Hulp aan Huis (PWA-Bilzen) naar Opgeruimd vzw (+/- 45 personeelsleden in het kader van dienstencheques).

 • Juni 2017: Opstart Knap Arbeidskansen cvba-vso

  Om nog beter de doelgroep te bereiken en onze missie/visie (nieuwe kansengeven) vorm te geven, werd Knap Arbeidskansen cvba-vso opgericht met als activiteitenwaaier:

  • Het oprichten en uitbaten van een uitzendkantoor;
  • Het ontwikkelen van HR-diensten;
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding in verband met outplacement en loopbaanbegeleiding;
  • Het organiseren van recruitment en search & selectie;
  • Het aanbieden van diensten van learning and development;
  • Het organiseren van projectsourcing.
 • 1 juli 2017: Overname van Team Alken vzw naar Trabajo Arbeidskansen vzw (+/- 10 personeelsleden in het kader van de lokale diensteneconomie).

 • Oktober 2017: Opening wandelwegen “De Kolonie”

  Medio oktober 2017 werd De Kolonie als vertrekplaats ingericht voor twee wandelroutes. Belangrijkste is de doorsteek met het Thorpark (Waterschei).

 • 25 oktober 2017: De oprichting van een activiteitencentrum “Duizendschoon vzw”

  Dit project, dat erkend is door het VAPH, wil een activiteitencentrum uitbouwen voor personen die minimaal nog een klein beetje kunnen werken. De vereniging heeft tot doel: het bieden van pedagogische, sociale, medische en professionele begeleiding aan personen met een handicap of personen uit risicogroepen met het oog op een zo goed mogelijke integratie.

 • Mei 2018: Start volkstuintjes

  Vanuit Arbeidskansen vzw werden in samenwerking met de gemeente As een 8-tal kleine percelen grond ter beschikking gesteld om de inwoners van As de kans te geven om te tuinieren. Op 2 september 2018 werden deze, samen met de kleine boerderij en de speelboot, feestelijk en officieel geopend.

 • Oktober 2018: Start uitbating cafetaria veiligheidssite Hasselt

  Arbeidskansen vzw baat de cafetaria van de veiligheidssite in Hasselt uit. Op deze site zitten alle mogelijke hulpdiensten van de Regio Hoofdstad.

 • 14 november 2018: Onthulling vredesmuur 'Nooit meer oorlog' aan de Kolonie te As
 • 18 & 19 oktober 2019: Feestelijke opening PoppyFleur

  Dit project omvat een broodjesbar met koffiehoekje, sociale kruidenier, retrowinkel en wordt uitgebaat door onze doelgroepmedewerkers van Arbeidszorg en dagondersteuningscentrum Duizendschoon.

  Ondertussen telt Arbeidskansen vzw diverse initiatieven, met afdelingen verspreid over een tiental gemeenten. We bereiken met onze werking +/- 700 personen (werknemers, cursisten in opleiding, arbeidszorgmedewerkers, …). Maar ook nu blijven we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om kansen te bieden aan mensen die elders uit de boot vallen.

  Drijvende kracht achter dit alles zijn de Zusters van Liefde. Vernoemenswaardig is zeker Zuster Constanza. Onder haar bestuur kreeg het project in de beginfase vorm. Daarnaast ook de beheerraadsleden Prof. W. Van Looy en dhr. Eric Ramaekers. Zij zijn allen sterk betrokken en geloven ten volle in de projecten.

  Door de inspanningen van vele mensen slaagt Arbeidskansen vzw er vandaag in om kansen te bieden aan iedereen die er voor openstaat en een vangnet te zijn voor wanneer het even tegenzit of moeilijk gaat.

  Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
  Lees meer →