Onze kernwaarden

De rode draad in alles wat we bij Arbeidskansen doen? We willen merkbaar én werkbaar anders zijn. Ontdek de zes kernwaarden die centraal staan in onze werking en visie.

6 x merkbaar anders

Als organisatie met een sociale missie werken we elke dag opnieuw vanuit een aantal sterke kernwaarden. Ze vormen de basis van onze werking, onze begeleidingen, de klanten waarvoor we werken, de samenwerkingen die we aangaan. Ze zijn onze toetssteen voor de keuzes die we maken, op korte én lange termijn.

Merkbaar sociaal

We zijn er voor onze mensen. Dat sociale aspect is de rode draad in alles dat we doen. We willen een inspiratiebron zijn voor bedrijven en organisaties om ook sociaalvoelend te ondernemen, aandacht te hebben voor hun social return on investment en kansen te geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Merkbaar veelzijdig

We hebben een breed aanbod van eigen maatwerkbedrijven, horeca-activiteiten, arbeidszorg, een dagondersteuningscentrum en een dienstenchequebedrijf. Onze GOB-werking begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in de sociale of reguliere economie, én coacht bedrijven om zelf ook sociaal-inclusief te werken. 

Merkbaar inclusief

We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen om te werken, leren en groeien. We zijn er voor wie kan en wil werken op maat van zijn mogelijkheden. Los van een fysieke of mentale beperking, aandoening, of taalachterstand. En los van geslacht, leeftijd of achtergrond.

Merkbaar positief

We focussen op talenten en mogelijkheden, niet op beperkingen. In onze begeleiding van mensen staan enthousiasme en positiviteit centraal. Zo willen we hen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en te groeien in wat ze doen. 

Merkbaar duurzaam

We gaan voor duurzame tewerkstelling. Dat doen we door in te zetten op een doordachte en continue begeleiding van onze mensen. En door met oog voor rendabiliteit te werken, zodat we ons eigen voortbestaan verzekeren en ook in de toekomst kansen kunnen blijven bieden.

Merkbaar ondernemend

We werken vanuit een ondernemende mindset en staan open voor vernieuwing. Altijd met oog voor de mensen. En tegelijk met aandacht voor de lange termijn. Want alleen als gezonde onderneming kunnen we onze sociaal-inclusieve ambities blijven waarmaken. 

Hoe mogen we jou helpen?

Wil je samenwerken met Arbeidskansen? Of heb je een vraag over onze werking? We horen graag van je!

Ontdek meer over Arbeidskansen