Dagondersteuning

Wat doen we?

Duizendschoon vzw biedt een zinvolle dagbesteding aan personen met beperkingen zodat deze zich goed, gelukkig en waardig voelen. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van eenieder.
Onze insteek is om vooral via lichte arbeidsmatige activiteiten een dag(ondersteunings)centrum uit te bouwen en dit met aandacht voor zorg.

Hoe werken we?

Duizendschoon vzw baseert zich op 4 pijlers:

  • Opleiding: De talenten en kwaliteiten optimaal leren gebruiken en vaardigheden ontwikkelen.
  • Ondersteuning op maat: Iedere persoon heeft zijn grenzen en deze worden gerespecteerd. Het is aan Duizendschoon vzw om ondersteuning op maat van de persoon te bieden.
  • Integratie in de maatschappij: Door opleiding, ondersteuning op maat en door een zinvolle dagbesteding kan de persoon zich integreren in de samenleving en zelfvertrouwen ontwikkelen. Hij heeft ook meer sociale contacten.
  • Vraaggestuurd aanbod: Het aanbod van Duizendschoon vzw is flexibel en wordt dus aangepast aan de vraag van de klant en zijn familie.

Het dagondersteuningscentrum richt zich tot volwassenen met een lichte tot matige mentale, licht fysieke, psychische en/of sensoriële beperking. Personen met gedragsproblemen of autisme zijn ook welkom. Kortom, iedereen die nood heeft aan een zinvolle dagbesteding.

Ook indien je niet beschikt over een persoonsvolgend budget, kan je deelnemen aan de dagactiviteiten. 

Personen met een meervoudige beperking worden opgenomen indien we een adequaat antwoord kunnen bieden op de zorgvragen.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende prijsofferte neem je best contact op met de verantwoordelijke: +32 89 56 85 65 of via het e-mailadres info@arbeidskansen.be

Contactgegevens

Duizendschoon vzw
Bilzerweg 88
3665 As
Route op Google Maps