ESF-Projecten
Projecten

Op Stap

Drempels overwinnen richting werk - Integrale Intensieve ondersteuning

Doelstelling: acties opzetten voor inactieve arbeidsreserves die mits extra ondersteuning potentieel inzetbaar worden op de arbeidsmarkt en voor wie het huidige aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Er wordt ingezet op het outreachend en vindplaatsgericht werken én het organiseren van een gediversifieerd aanbod van geïntegreerde dienstverlening en trajectbegeleiding.

Doelstelling:

  • Focus komt terug naar werk zoeken
  • Volgen van een opleiding
  • Behalen van kwalificatie
  • Werk, stage, vrijwilligerswerk, ...
  • Doorstromen naar aangepaste begeleiding

Doelgroepen: Ex-gedetineerden, NEET-jongeren (Not in Education Employment or Training), personen met een psychische kwetsbaarheid.

Op Stap wordt uitgevoerd door SHERPA, een alliantie van Alternatief vzw, Arbeidskansen vzw, BLM vzw, LIV/IGL (Meer info over dit samenwerkingsverband: https://www.arbeidskansen.be/nl/projecten/opleiding-begeleiding-bemiddeling/gob-arbeidskansen-vzw).

Op Stap wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Talentoscoop

Talentoscoop onzorgt en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid met bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.

De werkgever krijgt één contactpersoon die een werkteam van experten rond zich verzamelt. De procesbegeleiding is kosteloos. De ondersteunende acties die in overleg worden vastgelegd in een overeenkomst kunnen kosteloos of betalend zijn.

Talentoscoop bundelt de krachten van verschillende gespecialiseerde organisaties die actief zijn in het begeleiden van kwetsbare groepen naar en op de arbeidsmarkt.

SUEM.be coördineert deze dienstverlening. Volgende partners zetten hier mee hun schouders onder:

Meer info: http://www.talentoscoop.be/ 

Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling Anderstaligen 4 (TIBB4 ANDT)

De opdracht betreft intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk voor anderstalige werkzoekenden gedurende 12 maanden. De doelgroep van de opdracht zijn anderstalige, bemiddelbare niet-werkende werkzoekenden, die inzetbaar zijn in het normaal economisch circuit mits een gepersonaliseerde intensieve bemiddeling en begeleiding naar werk. Anderstalige niet-werkende werkzoekenden zijn werkzoekenden die niet het Nederlands als eerste taal hebben en onvoldoende kennis van het Nederlands hebben om een intensieve bemiddeling en begeleiding te volgen zonder specifieke taalondersteuning. Anderstalige analfabeten kunnen toegeleid worden.

TIBB 4 Anderstaligen wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Tender Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor werkzoekenden

Deze tender richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen. Door middel van werkplekleren worden hun competenties versterkt waardoor ze opnieuw de aansluiting vinden met de reguliere arbeidsmarkt.

Tender TWE wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Activeringstrajecten

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.
Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.
De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren). Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Dit project wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Doorstroom Sociale Economie

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van dit project moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Doorstroom Lokale Diensteneconomie

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Rentree

In Rentree gaan we samen op zoek naar antwoorden op al je vragen over werken na kanker. Je krijgt gratis de nodige ondersteuning bij je werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe, passende job. De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-integratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Rentree is voor werknemers die na een kankerbehandeling terug aan het werk willen of graag willen blijven werken tijdens hun behandeling. Rentree is ook voor mensen die tijdens hun ziekte werkzoekend werden.

Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen ook als het even moeilijk gaat. Je wordt geïnformeerd over je mogelijkheden, rechten en plichten. Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk. Je krijgt tips om het gesprek met je werkgever en collega’s aan te gaan.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van Kom op tegen Kanker.

Meer informatie:
+32 487 90 74 80
info@rentree.eu
www.rentree.eu

Kom op voor Werk bij Kanker

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. U kan als werkgever een verschil maken.

Binnen het traject willen we een werkgever die vragen en onzekerheden heeft omtrent de confrontatie met kanker op de werkvloer gaan informeren, ondersteunen en empoweren. Ons trainingsaanbod biedt een antwoord op uw vragen. Ook bieden we advies op maat van uw bedrijf.

Kom op voor werk bij Kanker is een project van Kom op tegen Kanker met de medewerking van FeGOB.

Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Lees meer →