ESF-Projecten
Projecten

Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling Anderstaligen 4 (TIBB4 ANDT)

De opdracht betreft intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk voor anderstalige werkzoekenden gedurende 12 maanden. De doelgroep van de opdracht zijn anderstalige, bemiddelbare niet-werkende werkzoekenden, die inzetbaar zijn in het normaal economisch circuit mits een gepersonaliseerde intensieve bemiddeling en begeleiding naar werk. Anderstalige niet-werkende werkzoekenden zijn werkzoekenden die niet het Nederlands als eerste taal hebben en onvoldoende kennis van het Nederlands hebben om een intensieve bemiddeling en begeleiding te volgen zonder specifieke taalondersteuning. Anderstalige analfabeten kunnen toegeleid worden.

TIBB 4 Anderstaligen wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

I CAN Limburg

I CAN Limburg richt zich naar moeilijk bereikbare kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar. De werkzoekenden die in kader van dit project begeleid worden, bevinden zich noch in opleiding of begeleiding, noch zijn ze aan het werk. 

Het doel van de integrale begeleiding die we aanbieden is het verhogen van de 'inzetbaarheid' van de deelnemers. Het project maakt gebruik van de methodiek "Missing Link", waarbij coaches de rol van 'trajectgezel' innemen. Werk is vaak echter geen onmiddellijk realiseerbaar doel. In de woorden van de trajectgezellen betekent deze doelstelling 'deelnemers dichter bij werk of dagbesteding brengen door barrières uit de weg te ruimen'.

I CAN Limburg wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Tender Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor werkzoekenden

Deze tender richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen. Door middel van werkplekleren worden hun competenties versterkt waardoor ze opnieuw de aansluiting vinden met de reguliere arbeidsmarkt.

Tender TWE wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Activeringstrajecten

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling.
Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.
De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren). Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Dit project wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Tender Activeringszorg (TAZ)

Voor de begeleiding van werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische (MMPP) problematiek is er in elke provincie een partnerschap met partners uit de zorg, welzijn en empowerment. Tijdens deze zorgbegeleidingen (of activeringsbegeleidingen) ligt de focus op de aanpak van de problematiek en de sociaal-economische, sociale en/of psychologische drempels op weg naar werk.  

Tender Activeringszorg wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Doorstroom Sociale Economie

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van dit project moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Doorstroom Lokale Diensteneconomie

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Screening voor asielzoekers

Samen met Alternatief, De Sluis, De Winning, De Wroeter, De Ploeg en De Biehal organiseert Arbeidskansen vzw technische screeningen voor verschillende beroepsgroepen. Dit aanbod richt zich tot de Limburgse werkzoekende asielzoekers. Het doel van een screening is het in kaart brengen over welke technische competenties en arbeidsattitudes de werkzoekende beschikt i.f.v. een bepaald beroep en welk niveau hierin behaald wordt.

Wat deze technische screeningen typeert, is dat ze zijn afgestemd op de noden van anderstaligen. Gedurende maximaal één werkdag bewijzen de deelnemers dat ze het beroep kunnen uitvoeren via gesimuleerde oefeningen op een realistische werkvloer. Deelnemers die een technische screening succesvol doorlopen, worden door een consulent van VDAB verder begeleid naar een passende job. 

Heb je interesse in een screening of ken je iemand die nood heeft aan dit aanbod? Neem dan contact op met een consulent van VDAB om de mogelijkheden te bespreken.

Dit project wordt gefinancierd door ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Rentree

In Rentree gaan we samen op zoek naar antwoorden op al je vragen over werken na kanker. Je krijgt gratis de nodige ondersteuning bij je werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe, passende job. De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-integratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Rentree is voor werknemers die na een kankerbehandeling terug aan het werk willen of graag willen blijven werken tijdens hun behandeling. Rentree is ook voor mensen die tijdens hun ziekte werkzoekend werden.

Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen ook als het even moeilijk gaat. Je wordt geïnformeerd over je mogelijkheden, rechten en plichten. Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk. Je krijgt tips om het gesprek met je werkgever en collega’s aan te gaan.

Dit project wordt gerealiseerd met steun van Kom op tegen Kanker.

Meer informatie:
+32 487 90 74 80
info@rentree.eu
www.rentree.eu

Kom op voor Werk bij Kanker

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. U kan als werkgever een verschil maken.

Binnen het traject willen we een werkgever die vragen en onzekerheden heeft omtrent de confrontatie met kanker op de werkvloer gaan informeren, ondersteunen en empoweren. Ons trainingsaanbod biedt een antwoord op uw vragen. Ook bieden we advies op maat van uw bedrijf.

Kom op voor werk bij Kanker is een project van Kom op tegen Kanker met de medewerking van FeGOB.

Onze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Lees meer →