Aftrap Proeftuinen, een samenwerking tussen de sociale economie en de zorgsector

Op maandag 11 september 2023 vond in de Biehal in Lommel de kick-off plaats in het kader van de projectoproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen de Sociale Economie en Zorg’. In aanwezigheid van de Minister van Werk en Sociale Economie, Jo Brouns, werd tijdens een ontbijtsessie het project voorgesteld door het consortium Tea For All, gevormd door de vier maatwerkbedrijven De Sprong, De Ploeg, Arbeidskansen en de Biehal.

De structurele arbeidskrapte die wordt veroorzaakt door toenemende vergrijzing zorgt voor een groeiende werkdruk in zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen. Hierdoor ontstaat de nood aan experimentele en innovatieve oplossingen in kader van aanwerving. Via de projectoproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen de Sociale Economie en Zorg’ stimuleert de Vlaamse overheid de ontwikkeling van nieuwe manieren van samenwerken met profielen uit de sociale economie om het werk in de (ouderen)zorg uit te voeren.

Samenwerkingsverband ‘Tea For All’

In kader van deze projectoproep bundelen vier maatwerkbedrijven De Sprong vzw, Maatwerkbedrijf De Ploeg, Arbeidskansen vzw en vzw de Biehal, de krachten in het consortium ‘Tea For All’ om samen naar een structurele werking voor de zorgsector te gaan.

Dit consortium kan, met haar jarenlange ervaring in het begeleiden en tewerkstellen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt én haar projectervaring met het activeren van personeel binnen de ouderenzorg (onder meer in het ESF-project ‘Tea for Two’), een expertise voorleggen die uniek is voor Vlaanderen.

‘Tea For All’ zet zo verder in op de uitbouw en verdieping van samenwerking met de (ouderen)zorgsector en streeft naar duurzame, economische samenwerkingsverbanden met de sector. Door de krachten te bundelen kan ‘Tea For All’ op grotere schaal flankerende acties opzetten om maar liefst 18 partnerschappen met de zorgsector in Limburg en de Antwerpse Kempen te versterken.

Deze acties omvatten onder meer een ruime promotiecampagne, de organisatie van intervisies en opleidingen en een impactonderzoek in samenwerking met hogeschool UCLL. Daarnaast organiseert het consortium overkoepelende werkgroepen om het verloop van de proeftuinen op te volgen en uiteindelijk een krachtig en gedragen signaal aan het beleid te formuleren.

Door samen te werken ontzorgt de sector van de sociale economie de (ouderen)zorgsector en neemt het haar maatschappelijk engagement op ten aanzien van de vergrijzingsgolf. De (ouderen)zorgsector van haar kant zet via de samenwerking in op inclusieve en diverse werkvloeren door de inschakeling van kansengroepen.

De Proeftuinen lopen van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024 en worden mogelijk gemaakt met de steun van Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bekijk de video.

Dit bericht delen

Meer nieuws over Arbeidskansen