Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidoost uit de startblokken

Op 10 februari klonk het officiële startschot van de Lokale Actiegroepen Maasland, Kempen, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest. We zijn heel trots dat Arbeidskansen een bijdrage mag leveren aan maar liefst twéé van deze interbestuurlijke verenigingen, samen met een gedreven team: Lokale Actiegroep Maasland en Haspengouw Zuidoost.

Eén van onze kernwaarden is ‘merkbaar duurzaam‘. Een waarde die perfect aansluit bij de projecten van de Lokale Actiegroepen. De komende jaren willen we bij Arbeidskansen onder meer inzetten op klimaatbossen en korte keten. Projecten die een meerwaarde zullen hebben voor onze omgeving én onze mensen.

Prioriteiten voor het platteland

De projectoproep geldt voor drie prioriteiten en vijf bijbehorende doelstellingen:

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
– Doelstelling 1.1: Opzetten van lokale voedselstrategieën en opschaling korte keten
– Doelstelling 1.2: Landbouwinnovatie en nieuwe landbouwbedrijfsmodellen
Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen
– Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)plekken op het platteland
Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit
– Doelstelling 3.1: Streekeigen landschappen en het versterken van de functionele symbiose van de ruimte
– Doelstelling 3.2: Connectie met de streekidentiteit versterken

Boost voor plattelandsontwikkeling

De plattelandsontwikkeling in de provincie Limburg bereikt een belangrijke mijlpaal met de officiële oprichting van deze vier Lokale Actiegroepen (LAG) binnen het LEADER-kader. De groepen hebben als doel lokale gemeenschappen te versterken en duurzame projecten op het Limburgse platteland te bevorderen. Het LEADER-programma, gericht op het vinden van innovatieve oplossingen voor plattelandsuitdagingen, breidt nu uit naar 34 Limburgse gemeenten, met een investering van 10,5 miljoen euro, waarvan 2,9 miljoen euro provinciale middelen.

Projectvoorstellen indienen

Indiening van projectvoorstellen is mogelijk tot en met 16 april 2024, en gedetailleerde richtlijnen zijn beschikbaar op de website van provincie Limburg. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2024. Deze stap markeert een krachtige beweging van provincie Limburg naar een veerkrachtigere, duurzamere en welvarendere toekomst voor haar plattelandsgebieden, met de focus op innovatieve voorstellen die de unieke kracht van elke regio kunnen ontplooien

Dit bericht delen

Meer nieuws over Arbeidskansen